Historie Pacjentów

  /  Historie Pacjentów

Hubert jest 10-letnim chłopcem z mózgowym porażeniem dziecięcym z niedowładem spastycznym kończyn dolnych. Chłopiec porusza się na wózku inwalidzkim, jest pozytywnie nastawiony do otoczenia i bardzo wesoły. Uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którym uczestniczy w zajęcia rehabilitacyjnych. Jego aktywność